Tag Archives: مسکن

تعریف مسکن

تعریف مسکن

تعریف مسکن ؛ ابعاد و مفهوم تعریف مسکن مسکن یک مکان فیزیکی است و به عنوان سر پناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید. در این سر پناه برخی از نیازهای اولیه خانواده یا فرد مانند خوراک ، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جوی تأمین می شود.   مفهوم مسکن، علاوه بر امکان فیزیکی ، کل […]

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها