Category Archives: قانون

تفاوت حکم تخلیه و دستور تخلیه چیست؟

تفاوت حکم تخلیه و دستور تخلیه چیست؟ Click to rate this post! [Total: 200 Average: 5]

چطور از مشاورین املاک شکایت کنیم ؟

مشاورین املاک و به اصطلاح عرفی املاکی ها یا بنگاه املاک و یا دلالنی که دفتر دارند، غالبا نقش ویژه ای در معاملات املاک در سطح شهر ها دارند و به همین دلیل هم ممکن است به واسطه این گستردگی بیشترین شکایت را از این صنف وجود داشته باشد. طبق گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک […]

تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت می باشند

تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت می باشند Click to rate this post! [Total: 1 Average: 5]

آگهی تحدید حدود ملک

املاک پس از آگهی نوبتی به منظور تثبیت حدود آگهی می شوند چنانچه ملکی مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی ( حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد تحدید حدود دارد مانند حق عبور , آبچک و باز کردن درب و پنجره ) داشته باشند ، می توانند از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود […]

تهاتر چیست ؟

تهاتر چیست ؟ Click to rate this post! [Total: 1 Average: 5]

افراز املاک

افراز املاک   افراز املاک مشاع افراز املاک فاقد سند رسمی افراز املاک افراز املاک کشاورزی افراز املاک چیست افراز املاک زراعی افراز املاک ثبت نشده افراز املاک توسط اداره ثبت افراز املاک مجهول المالک افراز املاک قولنامه ای Click to rate this post! [Total: 1 Average: 5]

تصرف عدوانی چیست؟

تصرف عدوانی چیست؟     Click to rate this post! [Total: 1 Average: 5]

املاک موروثی

املاک موروثی املاک موروثی فروش املاک موروثی شرایط مزایده املاک موروثی مزایده املاک موروثی قانون املاک موروثی خرید املاک موروثی برای خرید املاک موروثی Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها