آیا ملک بد وجود دارد یا فروشنده نا بلد ؟

هر ملکی با هر شرایطی که داشته باشد مشتری دارد چون ملک و املاک به ذاته ارزشمند است و ارزش افزوده زمانی روی آن ایجاد میشود پس اگر ملکی فروش نمیرود شما به عنوان دلال یا فروشنده ملک نتوانستید خریدار آن ملک را پیدا کنید و خریدار را به خوبی با منافع ملک آشنا کنید.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها